Bioszedimentáris események az Erdélyi-medence felsőeocén-alsóoligocén üledékeiben (Kolozsvár-Bánffyhunyad térség). Rétegtani szekvenciák paleoökológiai tanulmánya

Standard
#háromszékikutatók #doktoridisszertáció
A doktori dolgozatom 10 oldalas magyar nyelvű kivonata itt érhető el: https://szeklerresources.files.wordpress.com/2018/06/hkdt_kovacs.pdf
 
#2007-ben a Háromszéki kutatók doktori disszertációi I. kötetben jelent meg a Háromszéki Magyarok Világtalálkozója alkalmából. A határidős szorítások, meg a nyomdák közti ping-pong miatt végül pre-press korrektúra nélkül jelent meg, még a tartalomjegyzékből is kézen-közül kivágódtam, ez már csak a sors iróniája :).